22004925 - 021
سلامت هیجانی
بدانید که آنچه را که تجربه می کنید افسردگی یا غم، نگرانی یا اضطراب است همیشه ناسالم نیست ولی نداشتن سلامت عاطفی و سلامت هیجانی ناسالم است.
پخته شدن شخصیت
انسان هاي پخته، پخته به دنيا نمي آيند. پخته شدن شخصیت زمان بر است و فقط آدم هاي بزرگسال مي توانند به تحقق خود، نزديك شوند.
مواجهه با خشم
خشم يكي از احساس هايي است كه همه ما بارها آن را تجربه كرده ايم. از علت های اصلی مراجعه به مرکز مشاوره و صحبت با دکتر روانشناس، چگونگی مواجهه با خشم است.
تقویت کننده منفی در کودکان
اصول تقویت کننده های مثبت و منفی از روانشناسان «اسکینر و پاولوف» گرفته شده است. تقویت کننده منفی نشانه رفتاری است که کودک با دریافت آن به خواسته خود میرسد.
کنترل کردن کودکان
والدینی که همه چیز کودکان را کنترل میکنند و مدام در حال گوشزد کردن این که این کار اشتباه است و یا این کار غلط است، در حال تخریب خلاقیت کودکانشان هستند.


صفحه: 116171819