22004925 - 021
مزایا و معایب زایمان طبیعی
مزایا و معایب زایمان طبیعی امروزه بسیار مورد بحث است، زایمان طبیعی فرایند کاملاً طبیعی برای تولد نوزاد است و نسبت به زایمان سزارین دارای مزایای بیشتری است.


صفحه: 1234568