22004925 - 021
درمان افسردگی پس از زایمان
افسردگی دومین بیماری پس از بیماری های قلبی در دنیا است و دوره بعد از زایمان، زمانی است که بیشترین خطر را برای بروز اختلالات خلقی مانند اندوه و افسردگی دارد.
درمان قطعی اضطراب
درمان قطعی اضطراب یا درمان اضطراب، اصطلاحی است که به طیف وسیعی از روشهای مختلف روان درمانی برای درمان اختلالات اضطرابی اشاره دارد.
درمان افسردگی در مردان
برای مقابله یا درمان افسردگی در مردان یک جعبه ابزار سلامتی ایجاد کنید. با لیستی از کارهایی که می توانید برای تقویت سریع خلق و خو انجام دهید، آماده باشید.
درمان افسردگی شدید در زنان
نشانه های افسردگی در زنان متفاوت است. زنان تقریباً دو برابر زنان بیشتر از مردان است افسردگی دارند و احتمالاً در زنان علل مختلفی را نسبت به مردان دارد.


صفحه: 12345619