22006198 021

خلاقیت و نوآوری در استارتاپ

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(12 رای)
خلاقیت و نوآوری در استارتاپ

خلاقیت در استارتاپ، در حال حاضر حیات در اکوسیستم استارتاپی روزبه روز دشوارتر می شود، چرا که مشتریان، رقبا، سازمان ها و جامعه در معرض تغییرات سریع، رو به رشد و گسترده ای هستند که بقاء و رقابت استارتاپ ها را بسیار پیچیده کرده است. امروزه خلاقیت و نوآوری در استارتاپ ها با هدف ایجاد تحولات اثرگذار در جامعه یک امر مهم و ضروری برای بقاء و رقابت آن ها محسوب می شود. خلاقیت دربرگیرنده ادراک، الهام و ایده پردازی است و منظور از نوآوری، پیاده سازی خلاقیت به منظور تحقق و عینیت یافتن آن است.

به عبارت دیگر نوآوری، یعنی به کارگیری توانمندی ها، قابلیت ها و منابع برای تحقق یک فکر یا ایده خلاقانه. خلاقیت در استارتاپ ها باید در نهایت به نوآوری منتهی شود، چرا که در غیر این صورت تنها در قالب یک ایده خام و انتزاعی باقی خواهد ماند. خلاقیت و نوآوری در استارتاپ ها در مرحله نخست به خلاقیت کارآفرینان آن ها گره خورده است. کارآفرینانی که با طراحی یک ایده خلاق به سمت خلق ارزش افزوده، مزیت های رقابتی و تصاحب بازار گام برمی دارند، اما آنچه در این مسیر به شکست و یا موفقیت آن ها منجر می شود میزان قابلیت آن ها در بروز خلاقیت نیست، بلکه میزان توانمندی آن ها در تحقق خلاقیت و نوآوری است.

چرا خلاق بودن اهمیت دارد؟

خلاقیت به کسب و کارها اجازه می دهد تا با هدف رو به جلو حرکت کنند. استیو جابز زمانی که اپل را توصیف می کرد، این جمله معروف را گفت: اپل درباره افرادی است که خارج از چهارچوب فکر می کنند، افرادی که می خواهند از رایانه استفاده کنند تا به آن ها کمک کند دنیا را تغییر دهند، به آن ها کمک کند چیزهای متفاوتی ایجاد کنند نه این که صرفا کاری انجام دهند. جابز هیچوقت به معیارهای سودآوری یا اهداف فصلی اپل اشاره نمی کند.

خلاقیت نهایت مزیت رقابتی است. کسب و کارهایی که به خلاقیت اجازه شکوفایی می دهند، بارها و بارها خود را در صدر قرار می دهند، آن ها آینده نگری می کنند و در نبردها پیروز می شوند.

استارتاپ های خلاق و نوآور

در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هر استارتاپی لزوماً خلاق و نوآور نیست، گرچه در اکثر تعاریف مربوط به استارتاپ و کارآفرینی خلاقیت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، اما در واقعیت وضعیت خلاقیت و نوآوری در استارتاپ ها به گونه دیگری است. بسیاری از استارتاپ های امروزی حتی در مرحله ایده پردازی و طراحی محصول اولیه (MVP) خود نیز هیچگونه خلاقیتی به خرج نمی دهند. در موارد دیگری نیز استارتاپ ها کار خود را با ایده های خلاقانه و بدیع آغاز می کنند، اما در ادامه موفق به تولید محصولات و خدمات خلاقانه نمی شوند.

خلاقیت در استارتاپ ها

خلاقیت در استارتاپ ها نیازمند ایجاد زیرساخت و الزاماتی است که به تدوام خلاقیت و نوآوری منتهی شده و مانع توقف آن در مرحله ایده پردازی شود. استارتاپ های خلاق به شیوه ای سیستماتیک قادرند به طور مداوم خلاق و نوآور باشند. استارتاپ های خلاق از ساختار و فرآیندهایی برخوردارند که بستر خلاقیت و نوآوری مستمر را فراهم می آورد. این استارتاپ ها تعاملات مستحکم و پایداری را با محیط بیرونی خود برقرار کرده و آن ها را حفظ و تقویت می کنند. آن ها از طریق این تعاملات قادرند نیازهای بازار را به سرعت و به شیوه ای کارآمد شناسایی کرده و تامین می کنند. به عبارت دیگر استارتاپ های خلاق با ایجاد پیوند میان خلاقیت خود و مشخصه های بازار می توانند نیازهای مشتریان را تبدیل به محصولات و خدمات نوآورانه کرده و بازار را به تسخیر خود درآورند.

برخی از مهمترین ویژگی های استارتاپ های خلاق

 • استارتاپ های خلاق ریسک پذیر هستند. آن ها از شکست نمی ترسند و آن را جایز می دانند.
 • استارتاپ های خلاق به راحتی تسلیم چالش ها و مشکلات نمی شوند و نسبت به رویاها و اهداف خود متعهد هستند.
 • راه حل های پذیرفته شده، قدیمی و سنتی را رها می کنند و به دنبال راه حل های جدید هستند.
 • تضادها را می پذیرند و تعارضات را لزوماً مضر و آسیب زا نمی دانند.
 • امنیت شغلی بالایی برای اعضای خود فراهم می کنند تا آزادانه نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنند.
 • به افراد یاد می دهند که تغییرپذیر باشند.
 • از ارائه دهندگان و صاحبان اندیشه های نو حمایت می کنند.
 • نوآوری ها را سریع تر می پذیرند و خود را با آن ها سازگار می کنند.
 • از خلاقیت، روش ها و سبک های کاری جدید کارکنان خود پشتیبانی می کنند.
 • پیرامون مسائل و چالش های استارتاپ بحث و تبادل نظر می کنند تا به اثربخش ترین راه حل ها دست یابند.
 • برای تغییر الگوها و مدل های ذهنی تمام افراد در تمام رده های شغلی به طور مستمر تلاش می کنند.
 • در جهت تغییر ساختارها، روش ها و مراحل انجام وظایف و کارها اصرار دارند و تلاش می کنند.
 • به منظور توسعه ظرفیت و قابلیت های بالقوه افراد و تبدیل آنها به مزیت رقابتی استارتاپ به طور مستمر تلاش می کنند.
 • در جهت ترویج تفکر انتقادی در حین انجام وظایف و فعالیت ها می کوشند.
 • به منظور روز آمد کردن دانش و اطلاعات جمعی افراد برنامه ریزی می کنند.
 • در جهت کسب قابلیت ها و شایستگی های جدید توسط افراد سرمایه گذاری می کنند.
 • فرصت های یادگیری را برای تمام افراد ایجاد کرده و از آن ها حمایت می کنند تا آموخته های خود را به کار گیرند.
 • افراد را به انتقال و تبادل متقابل تجارب و آموخته های خود تشویق می کنند.
 • افراد را تشویق و پشتیبانی می کنند با به طور مداوم آموخته های خود را در تشخیص چالش های استارتاپ و یافتن راه حل آن ها به کار گیرند.

7 عامل مهم استارتاپ های خلاق را می سازد

سبک های رهبری الهام بخش

کارآفرینان خلاق در قالب رهبران الهام بخش نقش خود را ایفا می کنند. آن ها می کوشند ذهن های خلاق را شناسایی کرده و به کار گیرند. مدیران استارتاپ های خلاق باید فضایی ایجاد کنند که افراد را در جهت بروز خلاقیت تشویق و ترغیب نماید. چنین فضایی عاری از روزمره گی و تکرار است. در استارتاپ های خلاق، کارآفرینان به سطحی از بلوغ رسیده اند که بتوانند با تفویض اختیار به افراد موجبات توانمندی آن ها را فراهم آورند.

تفویض اختیار و مشارکت با پذیرش مسئولیت، تعهد و تعلق همراه است، در نتیجه افراد کار را متعلق به خود می دانند و برای حل موانع و یافتن راه حل های مناسب خلاقیت بیشتری بروز می دهند. خلاقیت در استارتاپ مستلزم ایجاد بستری امن و مطمئن برای افراد به منظور آزمون و خطا و همچنین بیان آزادانه ایده ها است. رهبران خلاق با اتکا بر مهارت های رهبری تیم در فراهم آوردن چنین بستری نقش مهمی دارند.

رهبران استارتاپ های خلاق معمولاً به دو شیوه کلی رفتار می کنند

 • فرآیندها و شیوه های موجود و رایج را برای انجام کارها نمی پذیرند و آنها را به چالش می کشند.
 • فرآیندها و شیوه های رایج را به شیوه ای جدید، موثر و منحصربه فرد به کار می گیرند تا به نتایج متفاوتی دست یابند.

نوآوری در استارتاپ

فرهنگ نوآوری

استارتاپ های خلاق و نوآور از فرهنگ ویژه ای برخوردارند:

 • پذیرش ابهام و مشارکت در تجربه های جدید را تشویق می کنند.
 • به شکست ها نیز همانند موفقیت ها اهمیت می دهند و برای هر دو به یک اندازه ارزش قائل هستند.
 • در کاربست ایده ها و راه حل های جدید و ناشناخته شکیبایی و بردباری به خرج می دهند.
 • خودراهبری و خودمدیریتی را جایگزین کنترل و نظارت می کنند.
 • بر ضرورت و اهمیت چگونگی اجرای و ارزیابی فرآیندها بیشتر از نتایج آنها تأکید دارند.
 • تغییرات را به رسمیت شناخته و سعی می کنند بیش از آنکه پیرو تغییرات باشند، خودشان تغییر ایجاد کنند.
 • تهدیدها را به فرصت هایی برای بروز خلاقیت و نوآوری تبدیل می کنند.

تبادل و تعامل فعال با محیط

تبادل و تعامل فعال با محیط و همچنین بررسی و تفسیر نشانه های محیطی بخشی از فرآیند تحقیق و توسعه است که نتایج آن برای حیات استارتاپ ها مهم و ضروری است. خلاقیت و نوآوری در استارتاپ ها در خلاء رخ نمی دهد، بلکه ناشی از ارتباط و تعامل مستمر با محیط و مشتریان است. به عبارت دیگر کارآفرینان از طریق مطالعه و بررسی نیازها و اولویت های جامعه به ایده های ناب خود دست می یابند. تبادل و تعامل فعال با محیط سبب دسترسی به اطلاعات و دانش می شود، اما باید توجه داشت که موفقیت استارتاپ ها تنها در گرو برخورداری و دسترسی به اطلاعات و دانش روز نیست، بلکه آنچه سبب خلق ارزش افزوده و مزیت رقابتی می شود، چگونگی کاربست اطلاعات و دانش است.

چنانچه استارتاپ ها بتوانند دانش و اطلاعات خود را خلاقانه به کار گیرند، قادر خواهند بود مدل های کسب و کار جدید، ایده های بدیع، فرآیندهای خلاق و در نهایت محصولات و خدمات متمایزی تولید کنند که به رقابت و موفقیت آن ها منجر شود. خلاقیت و نوآوری در طراحی پرسونا، محصول اولیه (MVP) و همچنین سیستم های تبلیغات، بازاریابی و فروش زمانی کارایی خواهند داشتند که مبتنی بر تعامل با محیط و آگاهی از نیازهای باشد مشتریان باشد.

فرآیندهای پویا و تغییر پذیر

در اکوسیستم استارتاپی خلاقیت اغلب برای توصیف فرآیندها و نتایج به کار می رود، نه توصیف صفات و ویژگی های ذاتی افراد. استارتاپ ها خلاق قادر هستند خلاقیت را در قالب ایده های نو، تاثیرگذار، بهینه و قابل استفاده در فرآیندهای درونی خود پیاده سازی کنند. استارتاپ ها برای متقاعد سازی سرمایه گذار و جذب سرمایه مستلزم طراحی فرآیندهای خلاقانه ای هستند که به خروجی و محصولات و خدمات واقعی منتهی شود.

فرآیندهایی نظیر طراحی و تولید محصول (شامل طراحی پرسونا، محصول اولیه (MVP)، جذب کاربران اولیه (early adopter) و تست محصول، تولید، توسعه) بازاریابی و فروش (طراحی و ایجاد کانال های تبلیغات و بازاریابی، فروش، مدیریت ارتباط با مشتری، پشتیبانی) و سایر فرآیندهای موجود در استارتاپ ها اگر منعطف، پویا و خلاقانه طراحی نشوند، حتی با وجود افراد خلاق و ایده پرداز نیز نمی تواند به تولید محصولات و خدمات نوآورانه منتهی شود.

کار تیمی و یادگیری

تیم های استارتاپی می کوشند با اتکاء بر خلاقیت، اعتماد به نفس، قدرت ریسک و انعطاف پذیری خود با پیچیدگی و ابهامات مواجه شده و آن ها را بپذیرند. خلاقیت در استارتاپ ها در قالب تیم های چالش گر و ریسک پذیر نمود پیدا می کند. آزادی، استقلال، تعامل و مشارکت فعال تیم در فرآیندهای عملیاتی و تولید محصولات و خدمات خلاقانه به طور مستمر در استارتاپ های خلاق اجرا، ارزیابی و پایش می شود. خلاقیت در استارتاپ ها مستلزم یادگیری افراد از یکدیگر و یادگیری از تجارب و شکست هایشان است.

استارتاپ خلاق

استارتاپ ها زمانی می توانند به خلاقیت و نوآوری دست یابند که اعضایشان در بستر کار تیمی پیوسته از یکدیگر یاد بگیرند و ارزش افزوده تولید کنند. کاربست آموخته ها و استفاده از تجارب به ایده پردازی های خلاقانه، واقع بینانه و قابل تحقق می انجامد و احتمال شکست استارتاپ ها را به طور چشم گیری کاهش می دهد. فرایند یاددهی و یادگیری در بستر کار تیمی سبب انتقال ایده ها شده و افراد را ترغیب می کند تا از زوایا و دیدگاه های متنوع و متفاوتی به حل مسائل بپردازند.

تیم های کارآمد و خلاق

بقاء و موفقیت استارتاپ ها در کسب و کارهای امروزی تنها با خلاقیت و پشتکار بنیان گذاران آن محقق نمی شود، بلکه در بازار نامطمئن فعلی استارتاپ ها نیازمند تیم های کارآمد و خلاق هستند. تیم سازی هدفمند، کار تیمی خلاق و رهبری موثر هسته اصلی پایداری استارتاپ ها را تشکیل می دهد. اغلب استارتاپ ها در زمان راه اندازی با جذب سرمایه اندک، استخدام محدود و استقرار تیم های کوچک فعالیت های خود را شروع می کنند، اما در ادامه اگر مسیر رشد و مقیاس پذیری کلان را به درستی طی کنند، به سرعت باید تیم خود را توسعه دهند.

در واقع جذب و استخدام در استارتاپ ها معمولاً همزمان با رشد سریع آن ها اتفاق می افتد. این همزمانی در بسیاری از مواقع به ضرر استارتاپ ها تمام می شود و حتی باعث می شود که روند استخدام متوقف شده و مسئولیت های اعضای فعلی تیم افزایش یابد. اما باید توجه داشت که افزایش مسئولیت ها موجب تداخل کارها و افت کارایی افراد شده و چالش های بسیاری را در مسیر رشد استارتاپ ایجاد خواهد کرد.

استخدام یک کارشناس منابع انسانی

استارتاپ ها در دوران رشد خود به خلاقیت، هماهنگی، اعتماد متقابل و کارتیمی منسجم نیاز دارند تا بتوانند تولیدات و خدمات خود را در سطح کلان ارائه دهند. در چنین شرایطی کمبود نیروی ماهر و افزایش مسئولیت ها و فشار کاری افراد پیامدهای جدی خواهد داشت. بنابراین در زمان راه اندازی به استارتاپ ها توصیه می شود یک کارشناس ارشد منابع انسانی را با هدف استقرار واحد منابع انسانی در بلندمدت استخدام کنند.

حضور کارشناس یا کارشناس ارشد منابع انسانی در تیم استارتاپ یک تصمیم هوشمندانه برای مواجهه با چالش های گسترش تیم است، چرا که از این طریق فرآیند جذب و استخدام از همان آغاز نظام مند و هدفمند طراحی می شود. تیم سازی و کار تیمی خلاق به آسانی انجام نمی شود، شناسایی و جذب افراد کارآمد و باتجربه برای ورود به تیم های استارتاپی نیازمند تخصص و تجربه است. استخدام افراد نادرست به از دست رفتن سرمایه و منابع محدود استارتاپ منجر شده و مانع رشد آن ها خواهد شد.

افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ