22004925 - 021
درمان افسردگی و اضطراب
افسردگی بیماری روحی و روانی است که در اثر سطح بالایی از اضطراب به وجود میاید و به مرور تبدیل به افسردگی میشود. افسردگی مانند هر بیماری دیگری درمان پذیر است.
دعوا و کتک کاری خانوادگی
دعوای خانوادگی یا کتک خوردن همسر از جمله اتفاقاتی است که در هر خانواده ای میافتد. دعوای خانوادگی در خانواده های شلوغ تر بیشتر به چشم میخورد.
اختلال طیف اسکیزوفرنی
اسکیزوفرنی اختلالی روانی است که در آن مرز بین خیالی و واقعیت مخدوش می شود بدین صورت که فرد بصورت ذهنی مسخ می شود و توانایی تشخیص واقعیت در وی مختل می شود.
اختلال وسواس احتکار
وسواس احتكار به رفتار افراطي انبار كردن اشیا گفته می شود. در اين اختلال، فرد به طور گریز ناپذیری اشیاء را جمع آوري و از دور ریختن آنها ناتوان است.
آمیگدال یا بادامه در مغز
آمیگدال قسمتی از مغز به شکل بادام است و در فارسی به بادامه ترجمه شده است. این قسمت از مغز در تشکیل حافظه، یادگیری و احساساتی چون ترس دخالت دارد.
درمان خود بیمار انگاری
خود بیمار انگاری و یا خود بیمار پنداری یعنی فردی که در حین داشتن سلامت جسمی و ظاهری، مدام در این فکر است که بیماری مهلکی گرفته و قطعاً از پا در خواهد آمد.
احساس خوب چیست؟
به دست آوردن احساس خوب و تجربه های خوشایند یک مقوله کاملاً شخصی است که به واسطه بینش هر فردی به زندگی به وجود می آید. قطعاً به وجود آوردن حس خوب یک هنر است.


صفحه: 14567819