22004925 - 021
بهترین راه های درمان افسردگی
افسردگی بیماری روحی و روانی است که در اثر سطح بالا از اضطراب به وجود میاید و به مرور تبدیل به افسردگی میشود. بارزترین نشانه افسردگی نوعی احساس ذهنی غم است.
راهکارهای درمان فوبی سگ
فوبی سگ که در دسته فوبیای اختصاصی قرار دارد از شایعترین مشکلات روانی در مردان و به خصوص در زنان است. هراس از حیوانات در برخی از خانواده ها بیشتر دیده میشود.
فوبی فضای بسته چیست؟
فوبی فضای بسته به نام های دیگری نیز مثل تنگناهراسی، کلاستروفوبیا شناخته می شود. این اختلال به ترس از فضاهای بسته و گیر کردن در این فضا ها گفته می شود.
ترس از تنهایی و درمان آن
تنهایی و تنها ماندن شاید یکی از اولین ترس های انسانی باشد که به صورت متناوب بیان میشود و ترس از تنهایی با روشهای عمیق روانشناسی میتواند درمانی برای آن باشد.


صفحه: 12345619