22004925 - 021
تکنیکهای مدیریت خشم
خشم یک هیجان و احساس درونی است که در واکنش به ناکامی ایجاد می‌شود. این هیجان شامل مؤلفه ‏های فیزیولوژیکی، شناختی و تمایل رفتاری می باشد.
7 راهکار نجات از مادر شوهر بد
شاید خیلی از عروس ها با گفتن جمله مادر شوهر بدی دارم، سر صحبت را با شما باز کرده باشند و یا خود شما از مجموعه افرادی باشید که این احساس را تجربه کرده اید.
سوگ ناتمام و احساس گناه
سوگ به احساس ناخوشایندی گفته میشود که حاصل از دست دادن عزیزی است که به او تعلق خاطر داشته ایم. احساس سوگ غم و ناامیدی زیادی را به همراه دارد.
رفتار آزار دهنده شوهر
حقیقتاً چه زمانی مردی به این میزان میتواند با همسر خود رفتار آزار دهنده داشته باشد که معاشرت با وی را به مرز دیوانگی، دلخوری و ناراحتی بکشاند؟
چرا همسرم مرا کتک میزند؟
کتک زدن همسران یک نوع خشونت خانگی محسوب میشود و یا به اصطلاح دیگر همسر آزاری است. طبق آمار جهانی در بیشتر موارد خشونت و آزار مردان عیله زنان ثبت شده است.


صفحه: 12345619