22004925 021
مراحل مختلف ترس در کودکان
ترس کودکان از حیوانات، از تاریکی، ترس از غریبه ها نمونه ای از ترس ها یا فوبیا است که والدین نمی دانند، چگونه رفتاری باید در مقابل این ترس ها داشته باشند.
درمان افسردگی پس از زایمان
افسردگی دومین بیماری پس از بیماری های قلبی در دنیا است و دوره بعد از زایمان، زمانی است که بیشترین خطر را برای بروز اختلالات خلقی مانند اندوه و افسردگی دارد.
درمان افسردگی در مردان
برای مقابله یا درمان افسردگی در مردان یک جعبه ابزار سلامتی ایجاد کنید. با لیستی از کارهایی که می توانید برای تقویت سریع خلق و خو انجام دهید، آماده باشید.


صفحه: 12345622